Slide 1 Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6

Služby

Aktuality

Nadstavba a rekonštrukcia AB - Gabčíkovo
 
október 2018 - august 2019  
AREÁL TWD FACH-CENTRUM,Priemyselný park Šalková B.Bystrica
doba výstavby: 05/2017 - 05/2018  
Rekonštrukcia budovy na Továrenskej ulici v Bratislave
január 2019 - september 2019