Aktuality

AREÁL TWD FACH-CENTRUM,Priemyselný park Šalková B.Bystrica
doba výstavby: 05/2017 - 05/2018
 
DAECHANG SEAT SK - Rozšírenie
doba výstavby: 07/2017 - 03/2018
 
Petržalská tržnica - zmena dokončenej stavby budovy Terno
doba výstavby: 07/2017 - 02/2018
 
Bytové domy Nová Vlárska
doba výstavby : 12/2017 - 02/2019
 
Obchodno-prevádzkový objekt Partizánske
doba výstavby: 09/2017 - 04/2018