Ekonomika a financie

Ing. Tomáš Kucko
ekonomicko finančný riaditeľ
tel.: +421 903 804 094
e-mail: tomas.kucko@stabilsk.eu
Ing. Anna Chovancová
člen predstavenstva
účtovníčka
tel.: +421 41 5624 837
mob.: +421 903 565 295
e-mail: anna.chovancova@stabilsk.eu
 
Ing. Paulína Čurajová
účtovníčka
tel.: +421 41 562 4837
e-mail: paulina.curajova@stabilsk.eu
Ing. Mária Závodská
hlavný účtovník
mob.: +421 903 757 969
e-mail: maria.zavodska@stabilsk.eu
 
Božena Králiková
manažer pre ľudské zdroje
mob.: +421 911 548 310
e-mail: bozena.kralikova@stabilsk.eu