Aktuality

Lávka pre cyklistov a peších Teplička nad Váhom, ul. Železničná
doba výstavby: 01/2017 - 09/2017
 
Bratislava, stavebné úpravy AB II.
doba výstavby : 04/2017 - 08/2017
 
Obchodný dom s.č.7093 na ul. Prostejovská č.33A Prešov
doba výstavby : 04/2017 - 09/2017
 
Polyfunkčný súbor a administratíva PANORAMA CITY II
doba výstavby 08/2015-09/2017