Organisational structure

Chief Executive Director Chairman of the Board
Jozef Čuraj Chairman of the board, General director
Executive Director Board Member
Ing. Rastislav Šmalo Board member, Executive director
Marketing and Sales
Ing. Rastislav Šmalo Board member, Executive director
Technical support
Ing. Peter Kasan Technical Director
Production support
Ing. Karol Starinský Leader of production
Economy and Finances
Ing. Tomáš Kucko Economy and Finance Director
Management
Ing. Jela Cedzová Juraj Mazúr
Delegates
Zuzana Bučkuliaková Ing. Jela Cedzová Ladislav Kadlus
Construction Work Managers
Marián Bali Anton Bella Construction works manager, Site manager Ing. Miloš Béreš Igor Borák Construction works manager, Site manager Bc. Jozef Brezáni Construction works manager, Site manager Jakub Čuraj Rastislav Jedlička Maríán Kondrk Ing. Juraj Kostroš Ing. Matúš Kostroš Construction works manager Bc. Peter Kuzmík Ing. Pavol Pecko Construction works manager, Site manager Ing. Michal Šiška Ing. Vladimír Štrbánik Ing. Maríán Valík Construction works manager, Site manager
Senior Accountant
Ing. Mária Závodská
Accountants
Ing. Paulína Čurajová Ing. Anna Chovancová Board member
Human Resources
Božena Králiková