Štruktúra

Generálny riaditeľ Predseda predstavenstva
Jozef Čuraj predseda predstavenstva, generálny riaditeľ
Výkonný riaditeľ Člen predstavenstva
Ing. Rastislav Šmalo člen predstavenstva, výkonný riaditeľ
Obchod a marketing
Ing. Rastislav Šmalo člen predstavenstva, výkonný riaditeľ
Technická príprava stavieb
Ing. Peter Kasan vedúci prípravy
Realizácia stavieb
Ing. Karol Starinský vedúci výroby
Ekonomika a financie
Ing. Tomáš Kucko ekonomicko finančný riaditeľ
Manažéri
Ing. Jela Cedzová Juraj Mazúr
Prípravári
Zuzana Bučkuliaková Ing. Jela Cedzová Ladislav Kadlus
Manažéri stavieb
Marián Bali Anton Bella Ing. Miloš Béreš Igor Borák Bc. Jozef Brezáni Jakub Čuraj Rastislav Jedlička Maríán Kondrk Ing. Juraj Kostroš Ing. Matúš Kostroš Bc. Peter Kuzmík Ing. Pavol Pecko Ing. Michal Šiška Ing. Vladimír Štrbánik Ing. Maríán Valík
Hlavný účtovník
Ing. Mária Závodská
Účtovníci
Ing. Paulína Čurajová Ing. Anna Chovancová člen predstavenstva
Ľudské zdroje
Božena Králiková