Úsek realizácie stavieb

Ing. Karol Starinský
vedúci výroby
mob.: +421 910 820 144
e-mail: karol.starinsky@stabilsk.eu
Ing. Juraj Kostroš
manažér pre realizáciu stavieb
mob.: +421 948 314 133
e-mail: juraj.kostros@stabilsk.eu
 
Marián Bali
manažér pre realizáciu stavieb, stavbyvedúci
mob.: +421 907 070 894
e-mail: marian.bali@stabilsk.eu
Ing. Matúš Kostroš
manažér pre realizáciu stavieb
mob.: +421 948 006 561
e-mail: matus.kostros@stabilsk.eu
 
Anton Bella
manažér pre realizáciu stavieb, stavbyvedúci
mob.: +421 903 822 328
e-mail: anton.bella@stabilsk.eu
Martin Košč
manažér pre realizáciu stavieb, stavbyvedúci
mob.: +421 948 129 233
e-mail: martin.kosc@stabilsk.eu
 
Ing. Miloš Béreš
manažér pre realizáciu stavieb, stavbyvedúci
mob.: +421 914 170 622
e-mail: milos.beres@stabilsk.eu
Bc. Peter Kuzmík
manažér pre realizáciu stavieb
mob.: +421911840090
e-mail: peter.kuzmik@stabilsk.eu
 
Igor Borák
manažér pre realizáciu stavieb, stavbyvedúci
mob.: +421 903 518 588
e-mail: igor.borak@stabilsk.eu
Ing. Pavol Pecko
manažér pre realizáciu stavieb, stavbyvedúci
mob.: +421 948 256 506
e-mail: pavol.pecko@stabilsk.eu
 
Bc. Jozef Brezáni
manažér pre realizáciu stavieb, stavbyvedúci
mob.: +421 948 409 310
e-mail: jozef.brezani@stabilsk.eu
Ing. Lukáš Straňanek
manažér pre realizáciu stavieb
mob.: +421 948 075 798
e-mail: lukas.strananek@stabilsk.eu
 
Jakub Čuraj
majster stavebnej výroby
mob.: +421 911 959 511
e-mail: jakub.curaj@stabilsk.eu
Ing. Vladimír Štrbánik
manažér pre realizáciu stavieb, stavbyvedúci
mob.: +421 903 546 448
e-mail: vladimir.strbanik@stabilsk.eu
 
Maríán Kondrk
manažér pre realizáciu stavieb
mob.: +421 903 257 167
e-mail: marian.kondrk@stabilsk.eu
Ing. Maríán Valík
manažér pre realizáciu stavieb, stavbyvedúci
mob.: +421 948 114 847
e-mail: marian.valik@stabilsk.eu