Obchodno technický úsek

Ing. Peter Kasan
vedúci prípravy
mob.: +421903544668
e-mail: peter.kasan@stabilsk.eu
Ladislav Kadlus
prípravár
tel.: +421 41 562 4837
e-mail: ladislav.kadlus@stabilsk.eu
 
Zuzana Bučkuliaková
prípravár
tel.: +421 41 562 4837
mob.: +421 948 390 220
e-mail: zuzana.buckuliakova@stabilsk.eu
Magdaléna Masnicová
prípravár
tel.: +421 41 562 4837
mob.: +421 911 840 090
e-mail: magdalena.masnicova@stabilsk.eu
 
Ing. Jela Cedzová
administratívny pracovník a rozpočtár
mob.: +421 903 566 228
e-mail: jela.cedzova@stabilsk.eu
Juraj Mazúr
vedúci nákupu
mob.: +421 948 354 694
e-mail: juraj.mazur@stabilsk.eu